ПОВЕЧЕ ЗА НАС

Организационен профил на Научно-технически съюз по машионостроене

Златна книга на Научно-технически съюз по машионостроене

Председатели на Научно-технически съюз по машионостроене

Минчо Попов

ПОПОВ, Минчо Георгиев

(21.09.1912, Дряново -18.02.1985, София)
Първи председател на НТС по машиностроене от 1965г. до 1970г.
Основоположник на българската научна школа по хидродинамика.

Владимир Дивизиев

ДИВИЗИЕВ, Владимир Йорданов(18.11.1923, с. Елешница, Разложко - 25.12.1993,София)
Председател на НТС по машиностроене от 1970г. до 1992г.
РЕКТОР на Висшия машинно-електротехнически институт (1970 -1972г.). Заслужил деятел на науката. Основател и ръководител на катедра "Подемно-транспортна техника".

Александър Скордев 

СКОРДЕВ, Александър Данаилов

27.06.1940, гр. Казанлък
Председател на НТС по машиностроене от 1992г. до 2005г.
Почетен председател 2005.
Съществен принос в решаване на актуални и с голям мултипликационен ефект технологични проблеми на контрола без разрушаване.

Георги Попов Попов, Георги Тодоров

Роден на 09.05.1951 г.

Председател на НТС по машиностроене от 2005 г.
Позиции в НТС по машиностроене и неговите структури: Председател на НТС по машиностроене от 2005 г. Научна степен и звание:
Проф. дтн инж. Георги Тодоров Попов
Кратка характеристика на областта, в която са основните постижения: Ръководител катедра в ТУ-София. Машинно-строителна техника и технологии. В областта на проектирането, конструирането, изпитването, изследването, потдържането, диагностиката, ремонта, модернизацията и автоматизацията на производствената техника.