Информационно и иновационно подпомагане на индустрията

Подпомагане на техническо сътруднечество и производствено коопериранне с партньори от страната и чужбина

ИНФОРМАЦИОННИ БЮЛЕТИНИ
- Селскостопанско машиностроене
- Хранителна индустрия
- Дървообработващи машини
- Гореща обработка на металите
- Градска среда
- Отопление, вентилация и климатизация

ПАНАИРИ В ЧУЖБИНА

Предстоящи панаири

Заявка за получаване на оферта за посещение на панаир

 

”КОТРА”-Корейска агенция за насърчаване на търговията и инвестициите

Предстоящи прояви

Проведени прояви