Начало

Центърът за професионално обучение „ТЕХНОЗНАНИЯ” на Научно-техническия съюз по машиностроене на основание на Лиценз № 200812666/28.11.2008 г. от Националната агенция за професионално образование и обучение за осъществяване на професионално обучение на територията на цялата страна и издава:
- удостоверения за правоспособност на водачи на електо и мотокари
- свидетелства и удостоверения за професионално обучение и придобита квалификация в следните професии

Основна специализация на центъра е обучението на електро и мотокаристи в цялата страна.

Клиенти на ЦПО "Технознания"са големите търговски вериги.

Ежегодно в центъра се обучават, изпитват и получават правоспособност над 1000 специалиста в т.ч. 700-800 електро и мотокаристи.

За включване в курс за обучение е необходимо: кандидатите да имат завършено основно образование, което се удостоверява с диплома или удостоверение за правоспособност за управление на МПС.
Заявяването на желанието за включване в курс става с подаване на Заявление в офиса , по факса или online.
Уведомление за началото на курса, мястото на провеждането и цената на обучението се изпраща на кандидата по факса или E-mail в едноседмичен срок от получаването на заявлението.
За качеството на обучението Референции могат да се получат от дългогодишните партньори на ЦПО „Технознания”

НАШИ КЛИЕНТИ

БАУМАКС  
   
   

ИНДУСТРИАЛНИ ПАРТНЬОРИ