ЗАЯВКА ЗА КУРС

Трите имена на заявителя:

Град, в който желаете да бъде извършено обучението:

Мобилен телефон:

Телефон:

E-mail:

Желая да получа оферта за възможността и цената на обучение за:
Водач на електо и мотокари универсални високоповдигачи
Водач на електо и мотокари високоповдигачи
Водач на електро и мототокари: универсални и ръчно водими електрокари високоповдигачи
Водач на ръчноводими електрокари високоповдигачи
Водач на електрокари високоповдигачи: с надлъжно изнасяне на товара и ръчноводими
Водач на електрокари и мотокари високоповдигачи

Завършено образование:
основно
средно
средно специално
висше

Свидетелство за управление на МПС:
Да, категория
Не

Таксата за курса ще бъде заплатена от:
Мен
Работодателя, фирма

     


НАШИ КЛИЕНТИ

БАУМАКС  
   
   

ИНДУСТРИАЛНИ ПАРТНЬОРИ