ЗАЯВКА ЗА КУРС

Трите имена на заявителя:

Фирма:

Град, в който да бъде извършено обучението:

Мобилен телефон:

Телефон:

E-mail:

Желая да получа оферта за възможността и цената на обучение за:
Водач на електо и мотокари универсални високоповдигачи. Брой курсисти
Водач на електо и мотокари високоповдигачи. Брой курсисти
Водач на електро и мототокари: универсални и ръчно водими електрокари високоповдигачи. Брой курсисти
Водач на ръчноводими електрокари високоповдигачи. Брой курсисти
Водач на електрокари високоповдигачи: с надлъжно изнасяне на товара и ръчноводими. Брой курсисти
Водач на електрокари и мотокари високоповдигачи. Брой курсисти

Общ брой курсисти

 

     


НАШИ КЛИЕНТИ

БАУМАКС  
   
   

ИНДУСТРИАЛНИ ПАРТНЬОРИ