ЛИЦЕНЗ

Научно-техническият съюз по машиностроене притежава лицензия № 200812666/28.11.2008 г. от Националната агенция за професионално образование и обучение за осъществяване на професионална квалификация за професиите.


НАШИ КЛИЕНТИ

БАУМАКС  
   
   

ИНДУСТРИАЛНИ ПАРТНЬОРИ