НАЧАЛО

Научно-техническият съюз по машиностроене партнира с Котра-София за подобряване на сътрудничеството между индустриални фирми от Република Корея с български производители на машини, апаратура, електронни и електротехнически изделия, потребителски стоки и фирми от IT бранша.