СИМП

 

 

"ПРОУЧВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ОПИТА НА СЪЮЗА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И МЕХАНИЦИТЕ В ПОЛША (SIMP) ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАШИННИТЕ ИНЖЕНЕРИ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В СИСТЕМА ЗА УСЛУГИ ЗА МСП И СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА"

ОЧАКВАЙТЕ ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА! В МОМЕНТА СЕ РАЗРАБОТВА

Повече за проекта

Правилник за работа на експертите в Научно технически съюз по машиностроене

Приложения:
Nr 1 – Изисквания за получаване на званието " Стажант експерт на НТСМ",
Nr 2 – Изисквания за получаване на званието "Експерт на НТСМ",
Nr 3 – Изисквания за получаване на званието "Национален експерт на НТСМ",
Nr 4 – Списък на специалностите за експерти в НТСМ
Nr 5 – Процедура за присъждане на званията " Стажант експерт на НТСМ", "Експерт на НТСМ" и "Национален експерт на НТСМ" и необходимите документи.
Nr 6 – Вид на карта, сертификат (диплом) и печат на експертите на НТСМ
Nr 7 – Вид на лиценза за упражняване на правата на експертите на НТСМ
Nr 8 - Правилник за работата на Квалификационно оценителна комисия

Заявление за получаване на звание Стажант екперт, Експерт, Национален експерт