КОНТАКТИ

1000 София, ул. "Г. С. Раковски 108", ет.4, офис 411,
тел/факс: (02) 986 22 40, тел. (02) 987 72 90
nts-bg@mech-ing.com, www.mech-ing.com


ProCredit Bank
IBAN: BG70PRCB92301007790819
BIC: PRCBBGSF