Контакти

КОТРА София
Милена Ковачева, Маркетинг директор
e-mail: marketing@kotra-sofia.org
тел: 02 969 5032, Fax: 02 969 5033
Address
: Commercial Section of the Embessy of the Republic of Korea

НТС по машиностроене
1000 София, ул. "Г. С. Раковски 108", ет.4, офис 411,
тел/факс: (02) 986 22 40, тел. (02) 987 72 90
nts-bg@mech-ing.com, www.mech-ing.com
Skype: NTSMashinostroene