РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

ЗА  КОЛЕКТИВНО ЧЛЕНСТВО В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ

 
 * Желаем да продължим своето членство в
Научно-техническия съюз по машиностроене:

* Приемам извадка от УСТАВА, свързана с членството и от името на ръководеното от мен юридическо лице заявявам (потвърждавам) желанието да членуваме в Научно-техническия съюз по машиностроене със статут на КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН съгласно чл.9.3 (13 /1/) и 9.4 (15/2/) т. 3 на УСТАВА:

Условията за колективно членство, съгласно Устава на НТС по машиностроене, може да видите ТУК

* Пълното име на юридическото лице:

* Вид на юридическото лице:

* Ръководител: научни степени и звания:

* Ръководител: име, презиме и фамилия:

 * БУЛСТАТ:

* Данъчен номер:

* Адрес (Пощенски код, град, ул. No):

* Телефон:

  * Факс:

* e-mail:

Лице за контакти:

Заплащам годишен колективен членски внос в размер на лева за:

2011 година
2012 година
2013 година

   

Забележка:: Полетата маркирани със * за ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Пояснения:

  1. Заявеното членство става валидно след плащането на колективен членския внос с банков превод или пощенски запис IBAN: BG70PRCB92301007790819 BIC: PRCBBGSF в ПроКредит Банк, или в брой в офис 411 на НТС по машиностроене, ул. "Г. С. Раковски" 108.

  2. При заплащане по сметка на годишния  колективен членски внос в "пояснение" на платежния документ, моля напишете "Колективен членски внос" и БУЛСТАТ-а.

  3. Минималният годишен членски внос е в размер на една минимална за страната работна заплата. При плащане на колективен членски внос в размер на десет и повече пъти от минималната работна заплата за страната, чл. 15/2/ т. 3 на Устава дава право на юридическото лице да има свой представител в Националния управителен съвет на съюза.